post img

Biji Jeunjing (Albizzia falcataria Beck)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri