post img

Biji Rasamala (Altingia exelsa NORONH)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri