post img

Biji jati ( Tectona grandis LINN)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri