post img

Biji Lamtoro (Laecaena glauca BENTH)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri