post img

Biji Benuang laki (Duabanga mollucana BI)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri