post img

Biji Ketapang (Terminalia mollucana)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri