post img

Biji Kayu Afrika (Maesopsis emini ENGL)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri