post img

Biji Hydrocarpus alpina

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri