post img

Biji Bungur (Lagerstroemia speciosa PERS)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri