post img

Biji Kayu Kuku (Pericopsis moorina)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri