post img

Stoklak pada ranting kesambi (Shleicera olessa)