post img

Tingkat Pertumbuhan Ulat Sutera (5 Stadia)

Tingkat pertumbuhan ulat sutera koleksi Museum Kehutanan pada dasarnya adalah ulat sutera yang diawetkan dalam lima stadia masa pertumbuhannya. Ulat sutera (Bombyx mori) adalah ngengat yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai penghasil serat/benang sutera. Makanan ulat sutera hanyalah daun murbei (Morus alba). Ia berasal dari utara Tiongkok. Telur ngengat sutera membutuhkan waktu sekitar sepuluh hari untuk menetas.

Sebagaimana umumnya larva/ulat, ulat sutera sangat rakus; makan sepanjang siang dan malam sehingga tumbuh dengan cepat. Apabila warna kepalanya sudah menjadi semakin gelap, ulat sutera akan segera berganti kulit/cangkang. Dalam hidupnya, ulat sutera mengalami empat kali ganti kulit, hingga berwarna kekuningan dan lebih ketat, yang menjadi tanda akan segera membungkus diri dengan kepompong.