post img

Biji Leda (Eucalyptus deglupta BI)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri