post img

Biji Lamtoro Gung (Leucaena leucocephala)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri