post img

Biji Cemara Laut (Casuarina Equistefolia FORST)

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri