post img

Biji Jenitri (Elabocarpus sphoericus K. SCHUM

Berjumlah banyak terkumpul dalam satu cawan petri